autonomní systém pro správu znalostí, dovedností a měkkých kompetencí

CO JE CENTRÁLNÍ
DATABÁZE KOMPETENCÍ ?

Centrální databáze kompetencí (CDK) je autonomním systémem pro správu kompetencí, což je prostředek, kterým jsou v Národní soustavě povolání popisovány požadavky na pracovníka. Uživatelům umožňuje formou veřejně dostupné internetové aplikace náhled a export dat z ucelené databáze vice než 27 tisíc kompetencí.

CDK navazuje na skutečnost, že Národní soustava kvalifikací vychází při formulování požadovaných kompetencí z Národní soustavy povolání a obě soustavy využívají kompetence při definování kvalifikačních požadavků. CDK umožňuje udržení logiky kompetenčního modelu – udržení hierarchického uspořádání kompetencí, klasifikace dle obsahu a druhu kompetencí.

Více o CDK

KLASIFIKACE KOMPETENCÍ

Klasifikace kompetencí je třídění a kódování kompetencí z hlediska typu a obsahu kompetence a její činnostní a znalostní dimenze.
Klasifikace a jasně daná hierarchie kompetencí umožňuje správu a aktualizaci kompetenčního modelu.

Více o klasifikaci kompetencí

PROPOJENÉ SYSTÉMY

Partneři